Facebook

Výhradním distributorem Polski

PRE Edward Biel se podílí na ekologii aktivitami zaměřenými na ochranu životního prostředí.

Co to znamená?

 

Jako firma přijímáme vědomá a ekologicky odpovědná řešení. Zároveň vytváříme standardy, na nichž opíráme politiku firmy. Ekologické postupy zavádíme v mnohých rovinách, mimo jiné prostřednictvím:

 

– vytváření, výroby a rozvíjení vysoce pokročilých výrobků se zohledněním ekologických aspektů, které viditelným způsobem přispívají k ochraně životního prostředí v rozsahu snižování emisí znečištění, skleníkového efektu, okyselování, ochuzování neobnovitelných energetických a neenergetických zdrojů, kancerogenních faktorů atd. Výrobu našich rozdělovačů opíráme o eko ukazatele (analýza LCA).

 

– šetření energie a surovin a ověření dodavatelů a jejich materiálů nezbytných pro naši výrobu, a především využívání hliníkového plechu, který pochází v 90% z recyklace;

 

– zvýšení standardů postupů uvnitř firmy v každodenních kancelářských činnostech, zřízení eko kanceláře prostřednictvím úspor spotřeby papíru, komplexnímu třídění výrobních odpadů: šrotu (dodatečně roztříděného na měď, hliník, ocel), papíru, umělé hmoty, které se směřují rovnou do firem zabývajících se likvidací a získáváním zpět surovin. Mnoho výrobních procesů probíhá s opakovaným použitím stejných látek (mnohočetná filtrace a čištění);

 

– budování ekologického povědomí uvnitř struktury firmy a mimo ní mezi našimi zákazníky a obchodními partnery.

Jaké výrobky z naší nabídky jsou eko?

 

Během 25 let jsme zdokonalili technologii výroby našich výrobků, čehož efektem jsou:

 

REM2 – Kovové rozdělovače ve II. třídě ochrany, které umožňují zcela přestat používat umělou hmotu SMC a její malování (xylen, emise prachu SO2 NOX, postup výroby skleněných vláken), které jsme zastoupili neškodným hliníkem a povlaky z umělých hmot, které lze snadno recyklovat.

 

EVB – nabíjecí stanice elektromobily, to je výrobek sám o sobě 100% ekologický, jehož použití přispívá ke zvýšení počtu elektrických a hybridních automobilů, což přináší snížení počtu automobilů s tradičními spalovacími motory, které odpovídají za emise znečištění. Kromě toho díky použití přírodních materiálů, jako je hliník a bezpečné sklo, se nám povedlo eliminovat prvky z umělých hmot. K napájení vlastních stanic využíváme energoúsporné diody.

 

RPZ – Podzemní rozdělovače v šachtách z polymerů ze spotřebovaných a následně recyklovaných PET láhví. Díky použití materiálu omezujeme počet umělých hmot vyhazovaných do životního prostředí a do určité míry zastupujeme ty šachty, které jsou vyrobeny z umělé hmoty.