Facebook

PRE Edward Biel ma swój udział w ekologii poprzez podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska.

Co to oznacza?

 

Jako firma podejmujemy decyzje świadome i odpowiedzialne ekologicznie. Jednocześnie tworzymy standardy, według których opieramy politykę firmy. Działania ekologiczne wdrażamy na wielu płaszczyznach, między innymi poprzez:

 

– tworzenie, produkcję i rozwijanie wysoce zaawansowanych wyrobów z uwzględnieniem aspektu ekologii, które w widoczny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska w zakresie zmniejszania emisji zanieczyszczeń, efektu cieplarnianego, zakwaszania, zubożania nieodnawialnych surowców energetycznych oraz nieenergetycznych, czynników rakotwórczych itd. Produkcję naszych rozdzielnic opieramy o eko wskaźniki ( analiza LCA).

 

– oszczędzanie energii i surowców oraz weryfikacja dostawców i ich materiałów niezbędnych do naszej produkcji, a w szczególności wykorzystywanie blachy aluminiowej, która w 90% pochodzi z recyclingu;

 

– podniesienie standardów postępowania wewnątrz firmy w codziennych czynnościach biurowych, tworzenie eko biura poprzez oszczędność użycia papieru, całkowitemu selekcjonowaniu odpadów po produkcyjnych: złomu (dodatkowo rozdzielany na miedź, aluminium, stal), makulatury, tworzyw sztuczne, które trafiają prosto do firm zajmujących się utylizacją oraz odzyskiwaniem surowca. Wiele procesów produkcyjnych odbywa się dzięki użyciu wielokrotnie u tych samych substancji (wielokrotna filtracja i oczyszczanie);

 

– budowanie świadomości ekologicznej wewnątrz struktury firmy oraz poza nią wśród naszych klientów i partnerów biznesowych.

Jakie produkty z naszej oferty są eko?

 

Na przestrzeni 25 lat, doskonaliliśmy technologię produkcji naszych wyrobów, czego efektem są:

 

REM2 – Rozdzielnice metalowe w II klasie ochronności, które umożliwiają całkowite zrezygnowanie z używania tworzywa SMC oraz jego malowania ( ksylen, emisja pyłów SO 2 i NO X , proces produkcji włókien szklanych) na rzecz nieszkodliwego aluminium oraz powłok z tworzyw, które w łatwy sposób można poddać recyclingowi.

 

EVB – Stacje ładowania Samochodów Elektrycznych, to produkt sam w sobie w 100% ekologicznym którego zastosowanie przyczynia się do zwiększenia liczby samochodów elektrycznych oraz hybrydowych, co przekłada się na zmniejszenie ilości samochodów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi, które odpowiedzialne są za emisję zanieczyszczeń. Ponadto dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów, takich jak aluminium oraz bezpieczne szkło udało nam się wyeliminować
elementy z tworzyw sztucznych. Do zasilenia potrzeb własnych stacji, wykorzystujemy energooszczędne diody.

 

RPZ – Rozdzielnice podziemne w studniach z polimerów ze zużytych butelek PET poddanych recyclingowi. Dzięki zastosowaniu materiału ograniczamy ilość wyrzucanych tworzyw do środowiska oraz w pewnym stopniu zastępujemy te studzienki, które są wykonane z tworzyw sztucznych.