Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

ISIEtherm Panele hybrydowe

Zastosowanie

  • basen kąpielowy – wykorzystanie jako czynnika chłodzącego wodę z basenu, zapewnienie chłodzenia modułów fotowoltaicznych dzięki przejęciu dużych ilości ciepła, wzrost wydajności elektrycznej i wykorzystanie ciepła solarnego, możliwość ogrzania dużej ilości wody;
  • pompy ciepła – efektywne wykorzystanie możliwości panelu hybrydowego – podwyższenie sprawności fotoogniwa oraz wykorzystanie pracy modułu solarnego w niższych temperaturach;
  • obiekty hotelowe i gastronomiczne.

Zalety

Rozwiązaniem problemów temperaturowych występujących w fotowoltaice jest hybrydowa rewolucja – ISIEtherm. Wykorzystanie dwóch technologii bazujących na energii słonecznej i połączenie ich w jednym panelu hybrydowym, jest nie tylko nowatorskim i śmiałym posunięciem, ale przede wszystkim milowym krokiem na drodze do ulepszenia sprawności i funkcjonowania paneli.

Budowa

Cała idea udoskonalenia technologii korzystania z energii słonecznej opiera się tutaj na możliwości odebrania ciepła z nagrzanego panelu fotowoltaicznego, a wykorzystaniu go przez absorber kolektora solarnego. Powoduje to zwiększenie sprawności ogniwa fotowoltaicznego, a co za tym idzie, wzrost wyprodukowanego prądu, przy jednoczesnej produkcji ciepła. Panel hybrydowy minimalizuje koszty i maksymalizuje produkcję.

Taki sposób radzenia sobie z wpływem temperatury powoduje wzrost elektrycznego zysku (uzyskanego z energii słonecznej) o co najmniej 10% rocznie. W systemach ustawionych optymalnie elektryczny zysk może wzrosnąć nawet do 30% i więcej w porównaniu ze standardowymi dostępnymi w handlu modułami fotowoltaicznymi. Zmniejszenie wpływu oddziaływania temperatury zmniejsza tempo starzenia się materiałów paneli, co stanowi dodatkową korzyść. ISIEtherm posiada również innowacyjną izolację piankową na tylnej stronie modułu o wysokiej wartości izolacyjnej, dzięki której zapobiega utracie ciepła.

Kolejną zaletą innowacyjnego panelu hybrydowego opracowanego przez właściciela fi rmy Nieberle Solar jest to, iż może on zostać wykonany z większości paneli fotowoltaicznych. Natomiast system podgrzewania C.W.U realizowany tutaj podobnie jak w normalnych panelach solarnych.

Technologia składania panelu hybrydowego umożliwia również wymianę części fotowoltaicznej, co pozwala na dalsze korzystanie z modułu solarnego w zmienionej hybrydzie. Ponadto, przy montażu panelu hybrydowego można zastosować wielorakie rozwiązania. System hybrydowy umożliwia bowiem stosowanie paneli pionowo lub poziomo.

Możliwe jest również „uhybrydowienie” już istniejących i zamontowanych paneli fotowoltaicznych.Umożliwia to zastosowanie specjalnego systemu mocowania części solarnej, dzięki któremu działająca już instalacja jest wzbogacona o dodatkową funkcję – produkcji ciepłej wody użytkowej. Uzyskujemy również jako produkt pochodny polepszenie warunków produkcji energii elektrycznej.

Pliki do pobrania