Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

KSZ, KSW, KSWz Kontenerowe stacje transformatorowe

Zastosowanie

Kontenerowe Stacje Transformatorowe i Złącza Kablowe SN w obudowach z obsługą od zewnątrz KSZ jak i w obudowie z obsługą od wewnątrz KSW oraz złącza kablowe w obudowach ZKSN przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich, placów budów, przemysłu z sieci kablowo-napowietrznej lub kablowej średniego napięcia.

W przypadku konieczności wykonania innej konfiguracji stacji służymy fachowym doradztwem technicznym. Dla uzgodnionych stacji firma wykonuje adaptację projektową obejmującą cześć budowlaną i elektryczną.

Wyposażenie

Innowacyjna technologia produkcji

Charakterystyczną cechą dla systemów obudów prod. Strunobet-Migacz Sp. z o. o. jest technologia wytwarzania w elementach stanowiących monolity. Konstrukcja budowy składa się z niezależnych części stanowiących piwnicę kablową, bryłę główną oraz dach. W zależności od dobranej aparatury oraz przeznaczenia obudowy mogą być wykonane jako kompaktowe (obsługa od zewnątrz) oraz kontenerowe (obsługa od wewnątrz).

Bryła główna

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany ze sobą układ czterech ścian i podłogi. Podłoga stanowi oddzielenie pomieszczenia transformatora i rozdzielnic od wewnętrznej przestrzeni piwnicy kablowej.

Oddzielenie pomieszczenia transformatora od pomieszczenia rozdzielnic stanowi przegroda wykonana z blachy perforowanej lub pełnej w ramce z kątownika, alternatywnie przegroda z płyty żelbetowej mocowanej do ścian zewnętrznych i podłogi.

Obudowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C 30/37. Betonowanie obudowy wykonuje się w pozycji odwróconej, betonując równocześnie ściany z podłogą co tworzy szczelny monolit. W bryle głównej wykonuje się otwory w ścianach na drzwi i kraty, natomiast w podłodze dla przeprowadzenia kabli.

Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest akrylowym tynkiem dekoracyjnym w kolorze białym lub innym o jasnym odcieniu. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest także tynkiem akrylowym elewacyjnym. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej. Istnieje możliwość wykonania kolorystyki i rodzaju elewacji obudowy według indywidualnych wymagań klienta. Podniesienie stopnia ochrony do REI 120 uzyskuje się poprzez stosowanie płyt PROMATEC mocowanych na wewnętrznych stronach ścian.

Piwnica kablowa

Piwnica kablowa wykonana jest w postaci jednolitego prefabrykatu o wymiarach dostosowanych do strefy przemarzania gruntu i pełniącego jednocześnie rolę fundamentu stacji. Piwnica kablowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C30/37

Piwnica kablowa posiada przegrodę o wysokości 300 mm wykonaną w celu wydzielenia części piwnicy jako „wanny”, mogącej pomieścić całą (z pewnym zapasem) zawartość oleju z transformatora. Na życzenie Zamawiającego dopuszcza się wykonanie przegrody na pełną wysokość piwnicy oraz w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 2-krotną warstwą farby olejoochronnej. W ścianach bocznych wbetonowane są na stałe tuleje np. plastikowe stanowiące przepusty kablowe oraz uziemiające. Zewnętrzne powierzchnie piwnicy kablowej pokryte są powierzchniowo odpowiednimi środkami zapewniającymi całkowitą jej wodo- i olejoszczelność w obu kierunkach.

Dach

Dach obudowy wykonany jest w postaci płyty żelbetowej w kształcie prostokątnym i zmiennej grubości w celu ukształtowania 2,2% spadku w kierunku większego wymiaru. Minimalna grubość płyty dachowej przy jej krawędzi wynosi 90 mm, a maksymalna w środku rozpiętości 130 mm. Płyta dachowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C 30/37. Elementy skomplikowane takie jak krawędź czy okap są dodatkowo dozbrajane. Dach osadzony jest bezpośrednio na ścianach. Podkład z elastomeru stwarza pomiędzy ścianami stacji a dachem szczelinę, która służy do wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia stacji. Dach ułożony jest swobodnie, dzięki czemu w momencie wystąpienia zwarcia łukowego ma możliwość unoszenia się do góry, dając ujście ciśnieniu oraz gazom i cząsteczkom połuwkowym, a następnie opada swobodnie na swoje dawne miejsce. Powierzchnia zewnętrzna dachu jest malowana farbą odporną na promieniowanie słoneczne i wody opadowe oraz może być dodatkowo pokryta warstwą papy. W celu dostosowania kształtu dachu do wymogów architektonicznych możliwe jest wykonanie nakładek w postaci daszków dwu lub czterospadowych pokrytych blachodachówką lub dachówką ceramiczną.

Typy obudów

Obsługa od zewnątrz

Obudowa ZKSN 130/210

Obudowa kompaktowa z obsługą od zewnątrz znajduje głównie zastosowanie dla złącz kablowych SN z zabudowaną rozdzielnicą w izolacji SF6 lub próżniowej. Obudowa składa się z dwóch elementów (bryła główna i dach). Nowością jest możliwość wykonania złącza kablowego przy zastosowaniu rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej typu RSS

 • Szerokość zewnętrzna 1,3 m
 • Długość zewnętrzna 2,1 m
 • Wysokość całkowita 2,5 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 1,65 m
 • Powierzchnia zabudowy 2,73 m²
 • Powierzchnia użytkowa 2,09 m²
 • Masa bryły głównej 4,12 t
 • Masa dachu 0,88 t
 • Masa całkowita 5 t

Obudowa ZKSN 130/290

Obudowa kompaktowa z obsługą od zewnątrz znajduje głównie zastosowanie dla złącz kablowych SN z zabudowaną rozdzielnicą w izolacji SF6 lub próżniowej. Nowością jest możliwość wykonania złącza kablowego przy zastosowaniu rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej typu RSS.

 • Szerokość zewnętrzna 1,6 m
 • Długość zewnętrzna 2,9 m
 • Wysokość całkowita 2,5 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 1,65 m
 • Powierzchnia zabudowy 4,64 m²
 • Powierzchnia użytkowa 3,63 m²
 • Masa bryły głównej 5,74 t
 • Masa dachu 1,56 t
 • Masa całkowita 7,3 t

Obudowa KSZ 210/290

Obudowa kompaktowa z obsługą od zewnątrz znajduje głównie zastosowanie dla kompaktowych stacji transformatorowych do mocy transformatora 630 kVA z zabudowaną rozdzielnicą w izolacji SF6 lub próżniowej. Obudowa składa się z dwóch elementów (bryła główna i dach). W zależności o zastosowanej aparatury jak i pożądanej strony obsługi istnieje możliwość wykonania obudowy w czterech wariantach (A,B,C i 3P).

Do indywidualnych rozwiązań istnieje możliwość wykonania dodatkowych drzwiczek dostępu w ścianach.

Wariant A

 • Szerokość zewnętrzna 2,1 m
 • Długość zewnętrzna 2,9 m
 • Wysokość całkowita 2,5 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 1,65 m
 • Powierzchnia zabudowy 6,09 m²
 • Powierzchnia użytkowa 5,13 m²
 • Masa bryły głównej 6,04 t
 • Masa dachu 1,95 t
 • Masa całkowita 7,99 t

Wariant B

 • Szerokość zewnętrzna 2,1 m
 • Długość zewnętrzna 2,9 m
 • Wysokość całkowita 2,5 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 1,65 m
 • Powierzchnia zabudowy 6,09 m²
 • Powierzchnia użytkowa 5,13 m²
 • Masa bryły głównej 6,5 t
 • Masa dachu 1,95 t
 • Masa całkowita 8,45 t

Wariant C

 • Szerokość zewnętrzna 2,1 m
 • Długość zewnętrzna 2,9 m
 • Wysokość całkowita 2,5 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 1,65 m
 • Powierzchnia zabudowy 6,09 m²
 • Powierzchnia użytkowa 5,13 m²
 • Masa bryły głównej 6,25 t
 • Masa dachu 1,95 t
 • Masa całkowita 8,2 t

Wariant 3P

 • Szerokość zewnętrzna 2,1 m
 • Długość zewnętrzna 2,9 m
 • Wysokość całkowita 2,5 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 1,65 m
 • Powierzchnia zabudowy 6,09 m²
 • Powierzchnia użytkowa 5,13 m²
 • Masa bryły głównej 6,25 t
 • Masa dachu 1,95 t
 • Masa całkowita 8,2 t

Obsługa od wewnątrz

Obudowa KSW

Obudowy KSW umożliwiają wykonanie budynków z obsługą od zewnątrz jak i od wewnątrz w połączeniu z piwnicą kablową stanowiącą osobny monolit. Zmienna szerokość obudowy wynosząca 2550 mm lub 2960 mm pozwala w szerokim zakresie dobrać obudowę do wymaganych potrzeb.

Obudowa KSW 255

Obudowa kontenerowa typu KSW 255 dzięki swojej ruchomej formie znajduje wiele obszarów zastosowań. Główne obszary stosowania to: stacje transformatorowe energetyki zawodowej, stacje przemysłowe, kabiny sekcyjne, pomieszczenia agregatów, rozwiązania indywidualne.

Cechą obudowy jest szerokość wynosząca 2550 mm i możliwość regulowania długości w zakresie od 3000 do 8000 mm w odstępach co 200 mm. Obudowa składa się z trzech niezależnych elementów żelbetowych (piwnica kablowa, korpus wraz z posadzką i dach) wykonanych jako monolity. Wysokość wewnątrz korpusu wynosi 2450 mm.

W obudowie istnieje możliwość zabudowania stalowej (na życzenie klienta aluminiowej) stolarki drzwiowej, krat wentylacyjnych, wentylatorów drzwiowych i dachowych lub innych elementów dostępu. Rozmieszczenie urządzeń odbywa się przy optymalnym dobraniu rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym.

 • Szerokość zewnętrzna 3 do 8 m
 • Długość zewnętrzna 2,55 m
 • Wysokość całkowita 3,62 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 2,82 m
 • Powierzchnia zabudowy 7,65 do 20,40 m²
 • Powierzchnia użytkowa 6,48 do 18,10 m²
 • Masa bryły głównej 16,8 do 38,3 t

Obudowa KSW 296

Obudowa kontenerowa typu KSW 296 dzięki swojej ruchomej formie znajduje wiele obszarów zastosowań. Główne obszary zastosowania to: stacje transformatorowe energetyki zawodowej, stacje przemysłowe, kabiny sekcyjne, pomieszczenia agregatów, rozwiązania indywidualne.

Cechą charakterystyczną obudowy jest szerokość wynosząca 2960 mm i możliwość regulowania długości w zakresie od 2960 do 6960 mm w odstępach co 200 mm. Obudowa składa się z trzech niezależnych elementów żelbetowych (piwnica kablowa, korpus wraz z posadzką i dach) wykonanych jako monolity. Wysokość wewnątrz korpusu wynosi 2820 lub na życzenie może być obniżona do 2450.

W obudowie istnieje możliwość zabudowania stalowej (na życzenie klienta aluminiowej) stolarki drzwiowej, krat wentylacyjnych, wentylatorów drzwiowych i dachowych lub innych elementów dostępu. Rozmieszczenie urządzeń odbywa się przy optymalnym dobraniu rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym.

 • Szerokość zewnętrzna 2,96 do 6,96 m
 • Długość zewnętrzna 2,96 m
 • Wysokość całkowita 3,64 do 4,01 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 2,84 do 3,21 m
 • Powierzchnia zabudowy 8,76 do 20,60 m²
 • Powierzchnia użytkowa 7,45 do 18,38 m²
 • Masa bryły głównej 20,1 do 40,1 t

Obudowy wielkogabarytowe – projekty indywidualne

W przypadku projektowania wyposażenia, które swoimi gabarytami wykracza poza możliwości umieszczenia w pojedynczej obudowie istnieje możliwość konfigurowania obudów wielosegmentowych.

Budynki można łączyć krótszymi lub dłuższymi ścianami. Do łączeń budynków dostarczane są obróbki blacharskie.

Dobraną aparaturę należy optymalnie rozmieszczać. W uzgodnieniu z klientem przedstawiamy propozycje wykonania obiektu.

 • Szerokość zewnętrzna 2,96 do 5,92 m
 • Długość zewnętrzna 8,54 do 13,96 m
 • Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu): 3,21 do 3,35 m

Stolarka drzwiowa i wentylacyjna

Standardowo drzwi i kraty wentylacyjne wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na uzgodniony kolor RAL. Dla indywidualnych potrzeb możliwe jest też wykonanie stolarki z aluminium. Drzwi w zależności od potrzeb wyposażone są w kratki wentylacyjne zapewniające chłodzenie urządzeń i w zamek trzypunktowy na wkładkę MasterKey. Powyższe rysunki przedstawiają typowe drzwi i kraty wentylacyjne do obudów typu KSW. Inne wymiary na indywidualne zapytania.

Instalacja oświetlenia i uziemienia

Stacja wyposażona jest w instalację elektryczną oświetleniową oraz instalację gniazd 230V. Instalacje prowadzone są natynkowo w rurkach osłonowych. Zasilanie instalacji odbywa się z pola potrzeb własnych rozdzielnicy NN lub doprowadzone jest z zewnątrz.

Główny wewnętrzny otok uziemienia wykonany jest za pomocą płaskownika-bednarki 40×5 oznakowanej w kolorze żółto-zielonym. Uziemienie ochronne wewnątrz stacji realizowane jest za pomocą linki miedzianej podłączonej do śrubowego zacisku umieszczonego na bednarce, połączonej z uziomem fundamentowym lub otokowym.

W ten sam sposób wykonane są inne połączenia instalacji uziemiającej, tj. metalowe części urządzeń stacyjnych, metalowe elementy budowlanych stalowych konstrukcji rozdzielnic i transformatora.

Wentylatory

Dla poprawy obiegu powietrza w komorze transformatora można stosować systemy wentylacji mechanicznej. Istnieje możliwość zabudowy wentylatorów drzwiowych, jak i dachowych.

Kurtyny ppoż – klapy transferowe

Przy transformatorach wymagających wentylacji w bocznych lub tylnych ścianach komory transformatora i jednoczesnej konieczności uzyskania klasy REI120 stosuje się kurtyny PPOŻ (inaczej klapy transferowe prod. np Mercor S.A.). Klapy te składają się z podwójnej obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej przegrody odcinającej w postaci opadającej, składanej kurtyny oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego po zadziałaniu wyzwalacza termicznego. Przegroda odcinająca wykonana jest z nierdzewnej blachy stalowej.

Dobór klap i opracowanie systemu ich sterowania wykonany jest pod indywidulane rozwiązania. Na życzenie klienta montowane są przepusty systemowe produkcji np. Roxtec lub Hauff-Technik.

Systemy uszczelnień

Wszystkie obudowy i stacje transformatorowe mogą być wyposażone w systemy uszczelnień dla kabli niskiego i średniego napięcia W wariancie podstawowym do wprowadzenia kabli SN stosuje się króćce PCV z termokurczliwą trójpalczatką np. AKB5, dla kabli NN przepusty bateryjne prod. Strunobet-Migacz Sp. z o. o, typu FeZn, z rurątermokurczliwą.

Warianty dachów oraz kolorystyka stacji

Informacja na zdjęciach powyżej.

Aparatura

Aparatura dobierana jest do indywidualnych potrzeb Klienta oraz energetyki zawodowej. Oferowane rozwiązanie uwzględniają optymalizację wykonania pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W celu zaspokojenia szerokiego grona klientów i sprostania ich indywidualnym potrzebom nasze stacje posiadają dopuszczenie do stosowania w energetyce zawodowej z niżej wymienionymi rodzajami rozdzielnic.

Wykonania stacji indywidulanych uwzględniają również możliwość zastosowania innej aparatury. Szczegółowe dane dotyczące stosowanych produktów znajdują się w katalogach i DTR-kach poszczególnych urządzeń na stronach ich producentów.

Rozdzielnice SN

Stosujemy rozdzielnice kilku producentów, które dobieramy do indywidualnych potrzeb. Wykorzystujemy rozdzielnice w izolacji powietrznej oraz w izolacji SF6. Rozdzielnice są przystosowane do pracy w sieciach Smart Grid.

Rozdzielnice wykonane są z pojedynczych pól o dowolnym wyposażeniu, które łączone ze sobą tworzą w pełni funkcjonalną rozdzielnicę.

Konfiguracja i parametry rozdzielnicy zależą od wybranego producenta, oferujemy m.in.: Strunobet – RSS/RSSw, Schneider – RM6, SM6, ABB – SafePlus, SafeRing, UniSec, Efacec – Normafix, Fluofix, Eaton – Xiria, Siemens, 8DJH.

Dostępne są pola:

 • liniowe;
 • wyłącznikowe;
 • transformatorowe;
 • pomiarowe;
 • sprzęgłowe;
 • szynowe;
 • bezpiecznikowe.
 • Parametry znamionowe
 • Napięcie znamionowe 17,5 kV / 24 kV
 • Napięcie znamionowe izolacji 95 / 38 kV lub 125 / 50 kV
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie probiercze o częstotliwości sieci 50 kV
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 2,5 kV
 • Napięcie probiercze udarowe piorunowe 125 kV
 • Prąd znamionowy ciągły 630 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 / 20 / 21 kA
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 / 50 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego 16 kA
 • Stopień ochrony IP 2X, 3X, IP31D, IP4X
 • Wysokość / szerokość / głębokość uzależniona od wybranego producenta

Transformator

Transformator dobierany jest indywidualnie z uwzględnieniem parametrów zasilania, jakości oraz charakterystyki obiektu.

Rozdzielnica nn-RWT

Obudowa

 • małogabarytowa, lekka modułowa konstrukcja zapewniająca odpowiednią sztywność konstrukcji; wykonana z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych połączonych za pomocą odlewanych łączników wykonanych z aluminium lub poliamidu, umożliwiających łączenie poszczególnych elementów bez użycia narzędzi;
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz stopień ochrony, który zapobiega wnikaniu pyłów i uszkodzeniom mechanicznym;
 • w pełni osłonięta, osłony wykonane z blachy stalowej powleczonej antykorozyjnie, malowanej lakierem proszkowym w dowolnym kolorze, wykonane w wersji stałej lub uchylnej umożliwiającej przeprowadzanie przeglądów i badania kamerą termowizyjną;
 • wewnętrzna przestrzeń z wydzielonymi częściami: moduły funkcyjne, tory prądowe;
 • umożliwia samodzielną zmianę strony zasilania, poprzez przełożenie modułu zasilania rozdzielnicy lub zamianę z modułem pomiarowym;
 • łączenie poszczególnych modułów wykonane za pomocą połączeń śrubowych (bez nitowania lub spawania) umożliwia szybki demontaż modułów, wniesienie rozdzielnicy w modułach na miejsce posadowienia w pomieszczeniu (brak miejsca) i ich ponowny montaż;
 • osadzona na dodatkowej ramie, dopasowanej do wymiarów kanału kablowego;
 • wymiary rozdzielnicy są dowolne, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • łączenie kliku modułów pod kątem, np. 90 stopni;
 • uchwyty umożliwiające transport dźwigiem lub suwnicą;
 • oznakowanie rozdzielnicy za pomocą trwałych grawerowanych tabliczek z tworzywa, umożliwiające identyfikację wszystkich istotnych elementów;

Tory prądowe

 • tory prądowe modułu zasilającego oraz odpływowego wykonane z łączonych śrubowo płaskowników miedzianych o przekroju dobranym do obciążenia prądowego, wyposażone we wprasowane nitonakrętki umożliwiające wykonywanie prac montażowych aparatury listwowej pod napięciem;
 • szyna przyłączeniowa zacisku uziemiaczy przenośnych.

Konfiguracja

MZ – moduł zasilający

 • zasilanie modułu wykonane jako szynowe lub kablowe za pomocą zacisków mosiężnych ZLM-2×300 na szyny toru prądowego;
 • most szynowy zasilający w pełni osłonięty;
 • rozłącznik izolacyjny (bezpiecznikowy) lub wyłącznik mocy do 2500 A;
 • uchwyty uziemiające do podpięcia uziemiaczy;
 • opcjonalnie moduł może być wyposażany w PK/EQ.

MO – moduł odpływowy

 • rozłączniki lub podstawy bezpiecznikowe (listowe lub skrzynkowe);
 • opcjonalnie moduł wyposażony jest w dodatkowe elementy, np. zaciski agregatu;
 • obwody rezerwowe osłonięte;
 • uchwyty kablowe.

MP – moduł pomiarowy-bilansujący zgodny z wytycznymi dystrybutora i sprzedawcy energii;

SON – moduł oświetlenia, układ do sterowania oświetleniem ulicznym ciągu komunikacyjnego w okolicy stacji;

OPW – obwody potrzeb własnych, oświetlenie stacji (16A/D01), gniazdo 230V (16A/D01);

PK/EQ – pomiar kontrolny, analiza jakości energii elektrycznej, przekładniki pomiarowe, miernik parametrów sieci (analogiczne lub cyfrowe), analizator parametrów jakości energii elektrycznej, komunikacja;

BK – kondensator do kompensacji biegu jałowego transformatora / bateria kondensatorów.

 • Parametry znamionowe
 • Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji 500/690 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 8 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 1250/1600/2500 A
 • Prąd znamionowy ciągły szyn odpływowych 160/250/400/630 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 40 kA (1 s.)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 80 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego 20 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego 20 kA
 • Stopień ochrony IP 4X/2X
 • Stopień odporności mechanicznej IK 10
 • Klasa ochronności I
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru 2 x 4 x 240 mm² / 4 x 240 mm²
 • Układy sieciowe TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • Wysokość / szerokość / głębokość bez ograniczeń

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-2 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”;
 • PN-E-05163 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
 • PN-EN 50274 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć”.

Pliki do pobrania