Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

Projekt Retrofit

Zastosowanie

Problematyka “retrofitu” rozdzielnic SN jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w branży energetycznej. Każdego roku przed problemem wykorzystania starych rozdzielnic stają grupy użytkowników i każdy stoi przed decyzją: wymiana aparatury czy zakup nowej rozdzielnicy. Jesteśmy przekonani, że dzięki przedstawionej propozycji dotychczasowa alternatywa rozwiązań poszerzy się, dzięki czemu każdy będzie mógł lepiej dopasować indywidualne rozwiązanie do własnych warunków technicznych i ekonomicznych.

Nowa idea retrofitu rozdzielnic SN

Przykładem nowych rozwiązań może być dowolne nowoczesne pole rozdzielnicy dwuczłonowej w izolacji powietrznej. Została zmniejszona w niej ilość pracujących aparatów (występują tylko dwa: wyłącznik lub rozłącznik oraz uziemnik), a także powiązano całość systemem blokad mechanicznych i elektrycznych tak, aby pracownik operujący aparatami nie mógł wykonać operacji zabronionej (np. zamknięcie uziemnika podczas zamkniętego wyłącznika w pozycji “praca”).
Zastosowanie członu wysuwanego z wyłącznikiem lub stycznikiem, zamiast aparatu stacjonarnego jest jak najbardziej praktyczne. Przegladając ofertę różnych producentów można znaleźć tzw. człony stałe do wyłączników wysuwanych. Człony występują w dwóch wersjach:

 • w pełni zabudowana i osłonięta kaseta zamykana od przodu drzwiami
 • rama wsporcza (składająca się tylko z płyty tylniej z przepustami izolacyjnymi i prowadnicami dolnymi dla członu wysuwanego

Zalety stosowania nowego rozwiązania

Zastosowanie kasety lub ramy wsporczej oprócz zwiększenia niezawodności pola, niesie również dodatkowe korzyści:

 • chroni obsługę przed wykonaniem nieprawidłowej operacji (nie może wjechać i wyjechać z pola zamkniętym wyłącznikiem, bez wcześniejszego zamknięcia uziemnika nie można przestawić wysuwanego członu z pozycji “praca” do pozycji “próba”, nie można zamknąć uziemnika przed otwarciem wyłącznika)
 • konstrukcje wyposażone są w kurtyny przepustów izolacyjnych, tzn. po ich zamknięciu i zablokowaniu obsługa nie ma możliwości dotknięcia styków stałych w przepustach
 • wysunięcie członu wysuwnego do pozycji „próba” i zasłonięcie kurtynami przepustów izolacyjnych pozwala obsłudze stwierdzić, że od strony zasilania, jak i odpływu występuje widoczna przerwa izolacyjna w obwodzie; wysuw członu spełnia rolę dwóch odłączników w starym systemie
 • Na członie wysuwnym można zainstalować dowolny niezbędny aparat: wyłącznik próżniowy, wyłącznik gazowy z SF lub stycznik.
 • W przypadku, gdy w przyszłości użytkownik zdecydowałby się na kupno nowoczesnej rozdzielnicy okapturzonej dwuczłonowej, może wykorzystać posiadane aparaty wysuwne bez przeróbek
 • Dodatkową zaletą kaset i ram wsporczych jest szybkość ich instalacji w polu. Skraca to znacząco czas, jaki należy przeznaczyć na pracę przy jednym polu w przypadku, gdy zdecydujemy się na
  wymianę wszystkich stałych aparatów na nowe tradycyjnym sposobem – „jeden za jeden”

Parametry

 • Napięcie znamionowe7,2; 12; 17,5 kV
 • Prąd znamionowy630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
 • Częstotliwość znamionowa50 Hz
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany20; 31,5 kA/3s
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany51 kA
 • Rodzaj izolacjipowietrze
 • WyłącznikVB-17 (PRE); VD4 (ABB)
 • Ogranicznik przepięć3EK (Siemens); MWK (ABB)

Pliki do pobrania