Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

Rozdzielnice stacyjne nN z systemem podłączenia agregatu przez złącza konektorowe

Innowacyjna seria produktów

Rozdzielnice stacyjne z systemem podłączenia agregatu przez złącza konektorowe to nowa innowacyjna seria produkcji PRE Edward Biel.

System złącz konektorowych przystosowany jest do implementacji w:
• rozdzielnicach wnętrzowych (RWT-AGR);
• rozdzielnicach słupowych (RST-AGR).

Produkty firmy PRE Edward Biel cechuje wytrzymałość, estetyka oraz wysoka jakość wykonania. 25-letnie doświadczenie gwarantuje bezpie-czeństwo użytkowanych urządzeń. Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania rozdzielnic w II klasie ochronności.

Zastosowanie

Rozdzielnice stacyjne transformatorowe RWT-AGR i RST-AGR zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w:
• stacjach transformatorowych wnętrzowych, kontenerowych i słupowych SN/nN;
• obiektach przemysłowych i budowlanych;

• zasilaniu, rozdziale i pomiarze energii elektrycznej oraz zabezpie-czeniach urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie niskiego napięcia.
• sytuacjach, gdy wymagane jest zapewnienie dodatkowego pola do szybkiego podłączenia agregatu prądotwórczego.

Wyposażenie

Poza standardowym wyposażeniem rozdzielnic stacyjnych, RWT-AGR i RST-AGR zostały wyposażone w system gniazd konektorowych, pozwalających na szybkie i bezpieczne podłączenie agregatu prądotwórczego. Rozdzielnice są wyposażone w dwa zestawy gniazd dedykowanych do:
• Synchronizacji agregatu z siecią (L1, L2, L3);
• Zasilania z agregatu (L1, L2, L3, PEN).

Dzięki synchronizacji agregatu z siecią można podłączyć agregat bez konieczności chwilowego odłączenia zasilania. Zapewnia to dodatkową ochronę dla odbiorów wrażliwych na chwilowe zaniki napięcia.

W naszych rozdzielnicach standardowo stosujemy gniazda mogące przenieść prąd o natężeniu do 630A, jednak na życzenie klienta możemy wykonać rozdzielnicę z gniazdami z zakresu od 250A do 1000A!

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania

Stosując system gniazd wtykowych ograniczamy niemal do zera kontakt człowieka z częściami czynnymi rozdzielnicy oraz z częściami mogącymi być pod napięciem.

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych rozwiązań, w rozdzielnicach RWT-AGR i RST-AGR nie ma potrzeby stosowania rozłączników agregatów wyposażonych w zaciski kabel-oczko.

Zestaw gniazd oraz wtyczek konektorowych posiada IP2X. Jest to gwarancją ochrony przed przypadkowym dotknięciem części czynnych.

Każde z gniazd do podłączenia agregatu jest kodowane mechanicznie oraz oznaczone indywidualnym kolorem. Wyklucza to możliwość pomyłkowego podłączenia kabli agregatu.

Minimalizacja rozmiaru rozdzielnicy

Doświadczony zespół inżynierów PRE Edward Biel opracował system wykorzystujących maksymalnie przestrzeń w rozdzielnicy, dzięki czemu nie ma konieczności zwiększania całkowitego gabarytu rozdzielnic.

System pozwala na bezpieczne manewrowanie rozłącznikiem głównym przy podłączonych kablach agregatu.

Gniazda konektorów nie blokują dostępu do przekładników prądowych, co pozwala na ich inwentaryzację bez konieczności demontowania części obudowy.

Uproszczenie procesu łączeniowego

Zastosowany system gniazd upraszcza do kilku kroków procedurę podłączenia i odłączenia agregatu od rozdzielnicy. Powala to na oszczęd-ność czasu i pieniędzy podczas awaryjnego podłączenia agregatu.

Aby podłączyć agregat:
• włóż odpowiednią wtyczkę do dedykowanego gniazda
• obróć wtyczkę o 45° w prawo, aż do zablokowania kołnierza;
• w razie potrzeby przekręć sworzeń blokujący w położenie „zamknięte”
• sprawdź, czy złącza są sprzęgnięte przez skręcenie i pociągnięcie wtyczki; powinny pozostać w ścisłym związku

Aby odłączyć agregat należy:
• odciągnąć kołnierz gniazda;
• przekręcić złącze 45° w lewo, aż oznaczenia się pokryją;
• wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

Możliwości rozbudowy

Producent Rozdzielnic Elektrycznych Edward Biel oferuje możliwość rozbudowy istniejących rozdzielnic o system gniazd konektorowych przez dobudowę dodatkowego przedziału gniazdowego. Gniazda w budowanym przedziale mogą być przygotowane pod połączenie ze modernizowaną rozdzielnicą kablami lub szynami, w zależności od wymagań i możliwości obiektu.

Zgodność z normami

Wszystkie rozdzielnice RST-AGR i RWT-AGR są wykonywane w zgodzie z:

• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 1: Postanowienia ogólne.
• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
• PN-E-05163 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badań w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.
• PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych.
• PN-EN 62208 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
• PN-EN ISO 4628 Farby i lakiery – ocena zniszczenia powłoki – Określenie ilości i rozmiaru oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy.
• PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.
• PN-EN 62262 Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001).

Pliki do pobrania