Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

RP Rozdzielnice przemysłowe do 4000A

Zastosowanie

 • do obiektów przemysłowych, nieprzemysłowych, energetycznych, użyteczności publicznej i komercyjnych, stacji kontenerowych i innych;
 • jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe;
 • zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie nn;
 • rozdział oraz pomiar energii elektrycznej;

Ogólna charakterystyka

Rozdzielnice przemysłowe RP charakteryzują się prostymi i przejrzystymi układami połączeń elektrycznych oraz posiadają budowę, która gwarantuje bezpieczeństwo obsługi. Dzięki zastosowaniu wysokiego stopnia ochrony IP (IP 4X – IP 54) rozdzielnice RP są używane bezpośrednio obok maszyn i urządzeń. Bardzo ważnym aspektem przy konstruowaniu naszych rozdzielnic jest ich niezawodność i łatwa możliwość rozbudowy.

Głównymi zaletami, są:

 • odporność na uszkodzenia mechaniczne,
 • przejrzysty układ połączeń,
 • bezpieczeństwo obsługi,
 • niezawodność działania,
 • łatwa możliwość rozbudowy.

Wyposażenie

Konfiguracje

 • A.MZ – moduł zasilający – rozłącznik ( max. 4000 A) lub wyłącznik mocy (max. 4000 A), posiadające możliwość blokady otwarcia pod obciążeniem, wprowadzenie kabli z góry lub z dołu za pomocą połączeń szynowych lub kablowych;
 • B. MS – moduł sprzęgła – praca z jako SZR wraz z modułami zasilającymi, wprowadzenie kabli z góry lub z dołu za pomocą połączeń szynowych lub kablowych;
 • B. MP – moduł pomiarowy – rozłączniki bezpiecznikowe listwowe, skrzynkowe lub wyłączniki mocy ( od 160A do 1250 A), dostępne aparaty: NSL, SL, ARS, LTL, SLBM, RBK, RB-2(s), inne, wielkość wkładek gr. 00 – 4
  – zasilanie wykonane jako kablowe, zaciski typu V dla dwóch kabli o przekroju do 240mm²;
  – tory prądowe o przekroju dostosowanym do obciążenia (Cu), szyna PEN z możliwością podziału na PE i N;
  – obwody rezerwowe osłonięte;
 • D.BK – moduł kompensacji mocy biernej – kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej do 400 kVar;
 • E. inne moduły – takie jak: sterowniczy czy komunikacji.

Rozdzielnica przemysłowe RP posiada aparaturę rozdzielczą, zabezpieczeniową i sterowniczą dla obwodów głównych i pomocniczych, która może być instalowana jako człony:

 • stałe, gdzie wszystkie części aparatu zamontowane są na stałe na płycie lub szynie TH35;
 • wysuwne, jako pojedynczy aparat lub zestaw aparatów, które są zamontowane w wysuwnej kasecie.

Rozdzielnice przemysłowe RP wykonywane są także na bazie systemów innych producentów.

Obudowa

Stalowa OU-1(2), Aluminiowa OU-1S

 • wewnętrzna lub zewnętrzna, wolnostojąca lub przyścienna na cokole;
 • szkieletowa, wykonana z ramy stalowej osłoniętej blachą stalowej lub aluminiową (łączenie poprzez spawanie i połączenia śrubowe);
 • malowanie proszkowe w dowolnym kolorze (RAL) i strukturze nawierzchni o wysokiej odporności na niszczenie;
 • łączona z cokołem;
 • uszczelki z pianki poliuretanowej;
 • wykonana w I lub II klasie ochronności;
 • stopień ochrony do IP 55;
 • odporność mechaniczna: do IK 08.

Elementy montażowe:

 • pionowe profile montażowe – stalowe, otworowane, montowane do ramy;
 • płyta montażowa – ocynkowana, montowana na pionowych profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej pod izolatory torów prądowych;
 • koryta grzebieniowe – o przekroju dostosowanym do rodzaju i ilości okablowania;
 • rama wewnętrzna uchylna 19” – symetryczna lub asymetryczna;
 • uchwyty kablowe z belką montażową;
 • płyty maskujące – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy lub ramy wewnętrznej, za pomocą uchwytów płyt maskujących;
 • panel sterowniczy z tablicą synoptyczną – wykonany w unikatowy sposób, poprzez nanoszenie drukowanych offsetowo arkuszy klejonych na całą powierzchnię płyty, z możliwością nadruku dowolnej grafiki. Montowana w ramie wewnętrznej;
 • oświetlenie – dwie świetlówki, zmontowane w górnej części, dzięki którym uzyskujemy równomierne natężenie oświetlenia na całej szerokości. W szafie zamontowane są wyłączniki krańcowe oraz wyłącznik tablicowy (istnieje możliwość montażu aparatury w dowolnym miejscu, zgodnie z wymaganiami Klienta);
 • wentylacja – umożliwiająca stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie wentylatora oraz właściwego otworowania obudowy.

Szkielet – rama stalowa

 • wykonana z profili stalowych łączonych poprzez spawanie;
 • posiada otworowanie do mocowania płyty montażowej lub pionowych profili montażowych.

Osłony boczne

 • montowane do ramy za pomocą połączeń śrubowych na klucz imbusowy;
 • grubość blachy dostosowana do gabarytów;
 • po zamontowaniu osłon bocznych wymiar szerokości obudowy nie zmienia się.

Drzwi

 • pełne lub transparentne;
 • jednostronne lub dwustronne (osłona tylna), dla zapewnienia lepszego dostępu do aparatury;
 • jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe;
 • zamykane na zamek bębenkowy (dowolny kształt) lub zamek baskwilowy zamykany na wkładkę systemową oraz dodatkową kłódkę;
 • trzypunktowe ryglowanie;
 • zawiasy wewnętrzne;
 • kąt otwarcia 120 st;
 • kołki uziemiające wraz okablowaniem.

Dach

 • wykonany z osłony z możliwością regulacji wysokości w celu zapewnienia dodatkowej wentylacji;
 • osłona posiada dodatkowe otworowanie, z przepustami, umożliwiające wprowadzenie okablowania z tras kablowych;
 • uchwyty transportowe.

Podstawa

 • posiada otwór z przepustem kablowym umożliwiający wprowadzenie kabli z kanału kablowego;
 • przygotowana do montażu cokołu za pomocą połączeń śrubowych.

Wymiary

Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta.
Typowe wykonania:

 • wysokość: 1800/2000/2200 mm;
 • szerokość: 400/600/800/850/1000/1050/1250/1400 mm;
 • głębokość: 250/300/400/600/800 mm.

Obudowa modułowa

 • małogabarytowa, lekka modułowa konstrukcja szkieletowa wykonana z profili stalowych, ocynkowanych lub aluminiowych połączonych za pomocą odlewanych łączników wykonanych z aluminium lub poliamidu, umożliwiających beznarzędziowe łączenie poszczególnych elementów oraz zapewniającą odpowiednią sztywność konstrukcji;
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz stopień ochrony, który zapobiega wnikaniu pyłów i uszkodzeniom mechanicznym;
 • w pełni osłonięta, osłony wykonane z blachy stalowej powleczonej antykorozyjnie, malowanej lakierem proszkowym w dowolnym kolorze, wykonane w wersji stałej lub uchylnej umożliwiającej przeprowadzanie przeglądów i badaniem kamerą termowizyjną;
 • wewnętrzna przestrzeń z wydzielonymi częściami: moduły funkcyjne, tory prądowe;
 • umożliwia samodzielną zmianę strony zasilania, poprzez przełożenie modułu zasilania rozdzielnicy lub zamianę z modułem pomiarowym;
 • łączenie poszczególnych modułów wykonane za pomocą połączeń śrubowych (bez nitowania lub spawania) umożliwia szybki demontaż modułów, wniesienie rozdzielnicy w modułach na miejsce posadowienia w pomieszczeniu (brak miejsca) i ich ponowny montaż;
 • osadzona na dodatkowej ramie, dopasowanej do wymiarów kanału kablowego;
 • wymiary rozdzielnicy są dowolne, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • łączenie kliku modułów pod kątem, np. 90 stopni;
 • uchwyty umożliwiające transport dźwigiem lub suwnicą.

Akcesoria

 • cokół – wykonany w wersji pełnej lub wentylowanej o dowolnej wysokości.

Oznaczenia

Oznaczenie zewnętrzne szaf jest wykonane w technice grawerowania laserowego na tabliczkach metalowych lub z tworzywa o dowolnej kolorystyce, oznaczenia aparatury i okablowania odbywa się na podstawie normy PN-EN 61082-1. Aparaty elektryczne opisane są zgodnie ze schematem połączeń wewnętrznych oraz według wytycznych projektowych. Tablice synoptyczne wykonane w unikatowy sposób, poprzez nanoszenie drukowanych offsetowo arkuszy na całą powierzchnię płyty montażowej, z możliwością nadruku dowolnej grafiki.

Oszynowanie

Wykonane jest szynami Cu w zależności od wymaganej obciążalności prądowej i typu aparatury. Szyny Cu mogą znajdować się w dowolnej części modułu (góra, tył, dół), dzięki wyprofilowaniu zapewniają łatwy dostęp podczas podpinania okablowania.

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji 500/690 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 8 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 1250/1600/2500/4000 A
 • Prąd znamionowy ciągły szyn odpływowych 160/250/400/630 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 40 kA (1 s.)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 80 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego 20 kA
 • Stopień ochrony IP 4X/2X, 44-55
 • Stopień odporności mechanicznej IK 10
 • Klasa ochronności I
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru bez ograniczeń
 • Układy sieciowe TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • Wysokość / szerokość / głębokość bez ograniczeń

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-2 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”;
 • PN-E-05163 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
 • PN-EN 50274 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Pliki do pobrania