Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

RPZ Rozdzielnice podziemne chowane w studniach

Zastosowanie

 • rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia, szafy sygnalizacji i telekomunikacyjne osadzone poniżej poziomu gruntu;
 • zbiorcze punkty powrotne sieci trakcyjnej;
 • maskowanie i ochrona przed dewastacją lub ze względów estetyki krajobrazu;

Wyposażenie

Studzienka

Wykonana jako segmentowa, szybka w instalacji, nie wymaga żadnego betonowania.

Wykonana z tworzywa w systemie modułowym, co umożliwia dowolną zmianę głębokości oraz szerokość studzienki. Posiada dużą wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Nie posiada żadnych wystających elementów nad powierzchnie. Żywotność znacznie przewyższająca żywotność studni betonowych.

Studzienka posiada wysoką elastyczność, co pozwala na 25 mm ugięcie konstrukcji wraz z nawierzchnią jezdni, co znacznie zwiększa jej żywotność. Studzienka wykonana jest z materiału ogniotrwałego.

Studzienka jest odporna na erozję, wibrację, niską temperaturę, ogień, wodę, sól drogową, mniejsze wycieki ropy, paliwa i substancji żrących, ekspozycję na silne światło. System segmentów studzienek wykonany jest z polimerów.

Studzienka jest odporna na obciążenia do 40 ton. Uzupełnieniem studzienek są kanały kablowe oraz odwodnienia. W studni można wykonać otworowania do wprowadzenia okablowania w dowolnym miejscu w pełnym zakresie rozmiaru.

Pokrywa

Pokrywa studzienki wykonana jako betonowa, stalowa, żeliwna lub z tworzywa. Wypełnienie pokrywy dobrane do rodzaju, kształtu i koloru nawierzchni (kostka, płyta betonowa, asfalt).

Platforma

Studnia wyposażona w windę wraz z platformą, na której zainstalowana jest obudowa wewnętrzna. Winda umożliwia opuszczanie i podnoszenie rozdzielnicy zainstalowanej w środku studzienki, za pomocą ręcznej korby lub automatycznego mechanizmu silnikowego.

Obudowa

Aluminiowa OU-1S

Obudowa wykonana z blachy aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Obudowa wykonana jest w I i II klasie ochronności.

II klasa ochronności obudowy osiągnięta jest poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej w trwały sposób na wewnętrznej powierzchni obudowy. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji.

Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzeniu się wody i wilgoci.

Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciwwyłamaniowy oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Dno obudowy posiada dławiki o wysokim stopni IP, umożliwiające wprowadzenie okablowania bez rozszczelnienia obudowy. Obudowa umieszona na pewnym poziomie w studzience w celu uniknięcia ewentualnego zalania. Istnieje możliwość montażu czujnika poziomu wody wraz z układem alarmowania o wysokim poziomie wody.

Obudowy zapewniają wysoką szczelność od stopnia IP 55 do IP 66 , odporność mechaniczna od IK 06 do IK 10 oraz II klasę ochronności.

Zastosowanie dodatkowej osłony na wewnętrzną obudowę umożliwia całkowite zanurzenie rozdzielnicy w wodzie, bez limitu czasu.

Wyposażenie

Studzienka i obudowa wewnętrzna przystosowana jest do montażu dowolnej rozdzielnicy: np. ZK, W, ZPP, ZPP-P, ZZP, SZR, SSA, RB, SON, SON-R i innych w zależności od zapotrzebowania.

Okablowanie

Konstrukcja studzienki umożliwia wprowadzenie kabla o dowolnej charakterystyce przekroju, rdzenia oraz rodzaju izolacji.

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji 500 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 2,5 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych do 910 A
 • Stopień ochrony IP 55-66 lub całkowite zanurzenie
 • Stopień odporności mechanicznej IK 10
 • Klasa ochronności I/II
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru 2x240mm² / 120 mm²
 • Układy sieciowe TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • Wysokość / szerokość / głębokość bez ograniczeń
 • Obciążalność konstrukcji studzienki 40 ton (D400)

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-5 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”;
 • PN-EN 124 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN 50274 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Pliki do pobrania