Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

RST Rozdzielnice Stacyjne Transformatorowe Stacji Słupowych SN/nn

Zastosowanie

 • do stacji transformatorowych słupowych SN/nn do 630 kV;
 • do obiektów przemysłowych i budowlanych;
 • do montażu jako słupowa lub wolnostojąca;
 • do sieci napowietrznej lub kablowej;
 • zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie niskiego napięcia;

Wyposażenie

Obudowa

Aluminiowa OU-1(2)

 • blacha aluminiowa o grubości minimum: 2 mm, gięta, łączonej za pomocą spawów, przystosowana do mocowania bocznego;
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz stopień ochrony, który zapobiega wnikaniu pyłów i uszkodzeniom mechanicznym;
 • malowana proszkowo w dowolnym kolorze (np.: RAL 7032, 7035);
 • wymiary rozdzielnicy są dowolne, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta;

Obudowa aluminiowa jest wykonywana w I i II klasie ochronności.

Chemoutwardzalna OC

 • wykonana z chemoutwardzalnego kompozytu w dowolnym kolorze;
 • dostępne dwa wymiary (w/s/g); OC-1/1A – 1280/750/560 (mm), OC-2 – 1660/870/650 (mm).

Cechy wspólne obudów OU-1(2) i OC

 • dwustronne drzwi, oddzielne dla poszczególnych modułów, otwierane pod kątem 180 stopni, trzy punktowe ryglowanie;
 • zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciw wyłamaniowym;
 • zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową;
 • dach dwuspadowy lub kopertowy wyposażony w kominki o średnicach dostosowanych do wymiarów stosowanych wielopalczastych głowiczek termokurczliwych;
 • dno obudowy posiada otwór umożliwiającego wprowadzenie kabli poprzez kanał kablowy;
 • oznakowanie rozdzielnicy za pomocą trwałych grawerowanych tabliczek z tworzywa, umożliwiające identyfikację wszystkich istotnych elementów;

Obudowa posiada labirynt wentylacyjny zapobiegający gromadzeniu się wody i wilgoci.

Akcesoria

 • kanał kablowy K-AL, K-OC wykonany z blachy aluminiowej lub kompozytu, w dowolnym kolorze. Wymiary kanału dostosowane do ilości obwodów oraz wysokości zamontowania obudowy;
 • fundament metalowy FM lub betonowy FB pozwalający na postawienie obudowy rozdzielnicy jako wolnostojącej przy żerdzi stacji;
 • obejmy mocujące OM wykonane z cynkowanych profili stalowych, umożliwiające bezpośredni montaż rozdzielnicy na żerdzi. Konstrukcja obudowy zapewnia dowolny rozstaw i kształt obejm;
 • podstawka P umożliwia dodatkowe wsparcie i punkty podporu dla obudowy rozdzielnicy przy niestandardowym wyposażeniu jak zwiększenie: ilości aparatury i urządzeń, przekroju szyn;

Tory prądowe

 • tory prądowe wykonane z łączonych śrubowo płaskowników miedzianych o przekroju dobranym do obciążenia prądowego, wyposażone we wprasowane nitonakrętki umożliwiające wykonywanie prac montażowych aparatury listwowej pod napięciem;
 • szyna PEN z możliwością podziału na PE i N;

Konfiguracja

MZ/MO- moduł zasilająco – odpływowy

 • zasilanie wykonane za pomocą oddzielnych zacisków typu V lub VLM dla dwóch kabli o przekroju do 4 x 240 mm²;
 • zasilające rozłączniki bezpiecznikowe listwowe i skrzynkowe lub wyłączniki mocy: 400/630/910/1250A;
 • odpływowe rozłączniki lub podstawy bezpiecznikowe listwowe i skrzynkowe 160/250/400/630/910 A;
 • przekładniki prądowe modułu pomiarowo-bilansującego dobrane zgodnie z wytycznymi dystrybutora i sprzedawcy energii;
 • obwody rezerwowe osłonięte;

MP – moduł pomiarowy-bilansujący zgodny z wytycznymi dystrybutora i sprzedawcy energii;

SON – moduł oświetlenia, układ do sterowania oświetleniem ulicznym ciągu komunikacyjnego w okolicy stacji.

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji 690 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 12 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 400/630/910/1250 A
 • Prąd znamionowy ciągły szyn odpływowych 160/250/400/630/910 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20 kA (1 s.)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego 16 kA
 • Stopień ochrony IP 44
 • Stopień odporności mechanicznej IK 10
 • Klasa ochronności I/II
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru 2 x 4 x 240 mm² / 4 x 240 mm²
 • Układy sieciowe TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • Wysokość / szerokość / głębokość bez ograniczeń

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-2 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownicedo rozdziału energii elektrycznej”;
 • PN-E-05163 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
 • PN-EN 50274– „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianejprzez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.

Pliki do pobrania