Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

RWT Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe Stacji SN/nn

Zastosowanie

 • do stacji transformatorowych wnętrzowych i kontenerowych SN/nn,
 • do obiektów przemysłowych i budowlanych,
 • zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie niskiego napięcia.

Wyposażenie

Obudowa

 • małogabarytowa, lekka, modułowa, zapewniająca odpowiednią sztywność konstrukcji, wykonana z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych połączonych za pomocą odlewanych łączników wykonanych z aluminium lub poliamidu, umożliwiających łączenie poszczególnych elementów bez użycia narzędzi,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz stopień ochrony, który zapobiega wnikaniu pyłów i uszkodzeniom mechanicznym,
 • w pełni osłonięta, osłony wykonane z blachy stalowej powleczonej antykorozyjnie, malowanej lakierem proszkowym w dowolnym kolorze, wykonane w wersji stałej lub uchylnej umożliwiającej przeprowadzanie przeglądów i badania kamerą termowizyjną,
 • wewnętrzna przestrzeń z wydzielonymi częściami: moduły funkcyjne, tory prądowe,
 • umożliwia samodzielną zmianę strony zasilania, poprzez przełożenie modułu zasilania rozdzielnicy lub zamianę z modułem pomiarowym,
 • łączenie poszczególnych modułów wykonane za pomocą połączeń śrubowych (bez nitowania lub spawania) umożliwia szybki demontaż modułów, wniesienie rozdzielnicy w modułach na miejsce posadowienia w pomieszczeniu (brak miejsca) i ich ponowny montaż,
 • osadzona na dodatkowej ramie, dopasowanej do wymiarów kanału kablowego,
 • wymiary rozdzielnicy są dowolne, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • możliwość łączenia kliku modułów,
 • uchwyty umożliwiające transport dźwigiem lub suwnicą,
 • oznakowanie rozdzielnicy za pomocą trwałych grawerowanych tabliczek z tworzywa, umożliwiające identyfikację wszystkich istotnych elementów.

Tory prądowe

 • tory prądowe modułu zasilającego oraz odpływowego wykonane z, łączonych śrubowo płaskowników miedzianych o przekroju dobranym do obciążenia prądowego, wyposażone we wprasowane nitonakrętki umożliwiające wykonywanie prac montażowych aparatury listwowej pod napięciem,
 • szyna przyłączeniowa zacisku uziemiaczy przenośnych.

Konfiguracja

MZ – moduł zasilający

 • zasilanie modułu wykonane jako szynowe lub kablowe za pomocą zacisków na szyny toru prądowego,
 • most szynowy zasilający w pełni osłonięty,
 • rozłącznik izolacyjny lub bezpiecznikowy lub wyłącznik mocy do 2500 A,
 • uchwyty uziemiające do podpięcia uziemiaczy,
 • opcjonalnie moduł może być wyposażany w PK/EQ.

MO – moduł odpływowy

 • rozłączniki lub podstawy bezpiecznikowe (listowe lub skrzynkowe),
 • aparaty odpływowe mogą być wyposażone w kontrolę przepalenia wkładek bezpiecznikowych,
 • opcjonalnie moduł wyposażony jest w dodatkowe elementy, np. zaciski agregatu,
 • obwody rezerwowe osłonięte,
 • uchwyty kablowe.

MP – moduł pomiarowy lub pomiarowo-bilansujący zgodny z wytycznymi dystrybutora i sprzedawcy energii lub indywidualnymi wymaganiami klienta.

SON – moduł oświetlenia, układ do sterowania oświetleniem ulicznym ciągu komunikacyjnego w okolicy stacji.

RPW – obwody potrzeb własnych (np. oświetlenie stacji, gniazdo 230V).

PK/EQ – pomiar kontrolny, analiza jakości energii elektrycznej, przekładniki pomiarowe, miernik parametrów sieci (analogiczne lub cyfrowe), analizator parametrów jakości energii elektrycznej, komunikacja.

BK – kondensator do kompensacji biegu jałowego transformatora / bateria kondensatorów.

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji500/690 V
 • Częstotliwość znamionowa50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane6/8/8 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych1250/1600/2500 A
 • Prąd znamionowy ciągły szyn odpływowych160/250/400/630 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany25/25/40 kA (1 s.)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany52,5/52,5/84 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego20 kA
 • Stopień ochrony IP4X/2X
 • Stopień odporności mechanicznej IK10
 • Klasa ochronnościI
 • Układy siecioweTN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • Wysokość / szerokość / głębokośćbez ograniczeń

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-2 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownicedo rozdziału energii elektrycznej”;
 • PN-E-05163 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
 • PN-EN 50274– „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 –„Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianejprzez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.

Pliki do pobrania