Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

RWTz Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe Stacji SN/nn z obsługą zewnętrzną

Zastosowanie

 • do stacji transformatorowych wnętrzowych i kontenerowych SN/nn z obsługą zewnętrzną;
 • do obiektów przemysłowych i budowlanych z deficytem miejsca, z możliwością umieszczenia na ścianie lub stelażu;
 • zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie niskiego napięcia;

Wyposażenie

Konstrukcja

 • małogabarytowa, konstrukcja szkieletowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w dowolnym kolorze, o grubości do 2 mm dostosowana do montażu w dowolnej stacji lub na ścianie;
 • wszystkie elementy czynne w pełni osłonięte;
 • wymiary rozdzielnicy są dowolne, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • oznakowanie rozdzielnicy za pomocą trwałych grawerowanych tabliczek z tworzywa, umożliwiające identyfikację wszystkich istotnych elementów.

Tory prądowe

 • tory prądowe modułu zasilającego oraz odpływowego wykonane z łączonych śrubowo płaskowników miedzianych o przekroju dobranym do obciążenia prądowego, wyposażone we wprasowane nitonakrętki umożliwiające wykonywanie prac montażowych aparatury listwowej pod napięciem;
 • szyna przyłączeniowa zacisku uziemiaczy przenośnych;

Konfiguracja

MZ – moduł zasilający

 • zasilanie modułu wykonane jako szynowe lub kablowe za pomocą zacisków mosiężnych ZLM-2×300 na szyny toru prądowego;
 • most szynowy zasilający w pełni osłonięty;
 • rozłącznik izolacyjny (bezpiecznikowy) lub wyłącznik mocy do 2500 A;
 • uchwyty uziemiające do podpięcia uziemiaczy;
 • opcjonalnie moduł może być wyposażany w PK/EQ.

MO – moduł odpływowy

 • rozłączniki lub podstawy bezpiecznikowe (listowe lub skrzynkowe);
 • opcjonalnie moduł wyposażony jest w dodatkowe elementy, np. zaciski agregatu;
 • obwody rezerwowe osłonięte;
 • uchwyty kablowe.

MP – moduł pomiarowy-bilansujący zgodny z wytycznymi dystrybutora i sprzedawcy energii;

SON – moduł oświetlenia, układ do sterowania oświetleniem ulicznym ciągu komunikacyjnego w okolicy stacji;

OPW – obwody potrzeb własnych, oświetlenie stacji (16A/D01), gniazdo 230V (16A/D01);

PK/EQ – pomiar kontrolny, analiza jakości energii elektrycznej, przekładniki pomiarowe, miernik parametrów sieci (analogiczne lub cyfrowe), analizator parametrów jakości energii elektrycznej, komunikacja;

BK – kondensator do kompensacji biegu jałowego transformatora / bateria kondensatorów.

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji 500/690 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 8 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 1250/1600/2500 A
 • Prąd znamionowy ciągły szyn odpływowych 160/250/400/630 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 40 kA (1 s.)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 80 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego 20 kA
 • Stopień ochrony IP 2X
 • Stopień odporności mechanicznej IK 10
 • Klasa ochronności I
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru 2 x 4 x 240 mm² / 4 x 240 mm²
 • Układy sieciowe TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • Wysokość / szerokość / głębokość bez ograniczeń

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-2 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownicedo rozdziału energii elektrycznej”;
 • PN-E-05163 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
 • PN-EN 50274– „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 –„Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianejprzez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.

Pliki do pobrania