Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

SON-R Szafy oświetlenia ulicznego energooszczędne

Zastosowanie

 • zaawansowane i zdalne sterowanie oraz nadzór nad oświetleniem ulicznym za pomocą kompleksowego systemu zarządzania;
 • ograniczenie zużycia energii w oświetleniu;
 • pomiar i rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie obwodów oświetleniowych ulic i ciągów komunikacyjnych, miejsc użyteczności publicznej, autostrad, zakładów przemysłowych;
 • do sieci nn typu: TN-S, TN-C, TN-C-S.

Wyposażenie

Obudowa

Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową odporności na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Metalowa OU-1S

Obudowa wykonana z blachy stalowej lub aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.Obudowa wykonana jest w I i II klasie ochronności.

II klasa ochronności obudowy osiągnięta jest poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej w trwały sposób na wewnętrznej powierzchni obudowy. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji.

Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzeniu się wody i wilgoci.

Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciwwyłamaniowy oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Wyposażenie

A. Część zasilająco-pomiarowa

 • zabezpieczenie przed licznikowe – rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadprądowe do 63A (1P, 3P) inne zabezpieczenia dobranego wymagań Odbiorcy;
 • listwa zaciskowa zasilająca o przekroju do 4/5 x 35mm² (TN-S, TN-C), docisk śrubowy lub imbusowy;
 • ochrona przeciwprzepięciowa;
 • tablica pomiarowa przystosowana do montażu liczników energii czynnej jedno lub trójfazowych;
 • miejsce na modem, zegar sterujący taryfowy;
 • płyty osłonowe przystosowane do założenia plomb;
 • kieszeń na dokumentacje;
 • zaciski kablowe typu V (VLM) lub M (śruba) dla kabla zasilającego – 2x4x240 mm², odbiorczego – 4x120mm²;
 • uchwyty kablowe.

B. Część sterowniczo-odpływowa

 • rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy – zabezpieczenie główne części sterowniczo-odpływowej, umożliwiający uzyskanie widocznej przerwy niezbędnej do prac konserwacyjnych;
 • przekładniki prądowe niskonapięciowe – pomiar parametrów (A, V, P, Q, S, cos), wpięte na zaciski sterownika;
 • sterownik oświetlenia ulicznego i system sterowania wybranego producenta – zaawansowanie sterowanie i zdalny nadzór nad oświetleniem oraz sterowanie redukcją poboru mocy;
 • sygnalizacja i zabezpieczenia nadprądowe sterowania – zapewnia wizualizację obecności napięcia na zasilaniu i poprawności sterowania;
 • przełącznik trybu pracy (automatyczny, ręczny, kaskada);
 • gniazdo serwisowe 230 V, zabezpieczenie nadprądowe gniazda;
 • ochrona przepięciowa;
 • oświetlenie szafy – sterowane wyłącznikami krańcowymi podłączonymi do sterownika;
 • ogrzewanie szafy – sterowane termostatem z nastawą temperatury;
 • stycznik jedno/trójbiegunowe o prądzie dostosowanym do obciążenia, zainstalowane na każdym obwodzie odpływowym lub grupie obwodów odpływowych – załączanie i wyłączanie obwodów oświetleniowych w różnych konfiguracjach;
 • przełącznik trybu redukcja lub bez redukcji – by pass, umożliwiający przełączenie szafy w tryb bez redukcji (centralnej);
 • obwody odpływowe – rozłączniki bezpiecznikowe do 160A (D01, D02, 00) lub wyłączniki nadprądowe do 63A (1P, 3P);
 • zaciski odpływowe o przekroju do 5x120mm² na klucz imbusowy/śrubowy;
 • uchwyty kablowe;

Wyposażenie szaf SON-R dobierane jest pod kątem wymogów jednostek zarządzających oświetleniem oraz na życzenie Klienta.

C. Część redukcji poboru mocy (redukcja centralna)

Reduktor poboru mocy w wersji trójfazowej, zakres mocy obciążenia : 3,5 kVA do 120 kVA; napięcie redukcji oraz czas redukcji są dowolnie regulowane.

Okablowanie

 • okablowanie szaf wykonane przewodami izolowanymi giętkimi (LgY) o przekrojach dobranych do obciążalności prądowej i typu aparatury;
 • szyna PEN z podziałem na PE i N.

Akcesoria

 • uchwyt na słupowy – dopasowany do dowolnego rodzaju słupa elektroenergetycznego;
 • fundament termoutwardzalny – dopasowany do wymiarów obudowy termoutwardzalnej;
 • fundament aluminiowy FM – dopasowany do wymiarów obudowy, wyposażony w demontowane osłony przednie i tylnie;
 • fundament betonowy FB – zbudowany ze zbrojonych płyt betonowych, łączonych śrubami z obudową aluminiową lub termo;
 • kieszeń kablowa;

Charakterystyka systemu sterowania i redukcji

Możliwości systemu

System umożliwia zmniejszanie ilości zużywanej energii dzięki zastosowaniu niezależnych rodzajów redukcji rozproszonej i centralnej, przy zachowaniu wszystkich parametrów oświetlenia określonych w normach. Rozwiązanie współpracuje ze wszystkimi rodzajami źródeł światła (rtęciowe, sodowe, metahalogenkowe, fluorescencyjne, LED). System zapewnia zaawansowane sterowanie i zdalny nadzór nad oświetleniem za pomocą sterownika LIS oraz dodatkowych modułów rozbudowujących jego funkcjonalność.

Sposoby redukcji energii elektrycznej

W proponowanym systemie sterowania oferujemy dwa sposoby redukcji zużycia energii elektrycznej.

 • redukcja rozproszona – odbywa się poprzez zastosowanie kontrolera redukującego, zasilanego z 1 fazy, montowanego we wnęce w słupie oświetleniowym lub na nim, zakres mocy dostosowany jest do mocy źródła światła. Reduktor zmniejsza zużycie energii elektrycznej w skokach o 30 i 60% na obecnie pracującej sieci oświetleniowej z tradycyjnymi układami zapłonowymi i balastami magnetycznymi. Modernizacja nie wymaga żadnej ingerencji w oprawie. Umożliwia współpracę z lampami rtęciowymi, sodowymi, metahalogenkowymi oraz LED. W przypadku lamp LED poprzez zastosowanie dodatkowych układów sterujących (SC i PLC) oraz układów regulujących (DV) możemy osiągnąć redukcję powyżej 60%. Redukcja rozproszona umożliwia niezależne sterowanie każdą oprawą, co w przypadku redukcji centralnej jest niemożliwe. Przy oprawach LED istnieje możliwość zastosowania czujników ruchu, które będą płynnie reagować na zmiany w ruchu ulicznym.
 • redukcja centralna – odbywa się poprzez zastosowanie pojedynczego 3 fazowego autotransformatorowego lub transformatorowego reduktora, montowanego w szafi e oświetlenia ulicznego SON-R. Zakres mocy obciążenia: 3,5 kVA do 120 kVA, Reduktor zmniejsza zużycie energii elektrycznej o 40% (w zależności od konfi guracji konkretnej struktury sieci oświetlenia), Umożliwia współpracę z lampami rtęciowymi, sodowymi metahalogenkowymi, fl uorescencyjnymi. Umożliwia płynną zmianę napięcia wyjściowego, stabilizację jego poziomu oraz sterowanie niezależnie dla każdej fazy na obwodzie. Reduktor pozwala na pracę w trybie indywidualnym lub kaskadowym. Poziom redukcji oraz czas redukcji jest ustalany zdalnie. Modernizacja nie wymaga żadnej ingerencji w oprawie i słupie. Brak możliwości niezależnego sterowania każdą oprawą.

System oraz przedstawione sposoby redukcji są konfigurowane oraz dobierane indywidualnie do potrzeb Odbiorcy.

Charakterystyka sterownika

 • załączanie i wyłączanie zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca (możliwość modyfikacji tabeli oraz różnicy i przerw załączania poszczególnych obwodów);
 • umożliwia płynną regulację oraz ustawienie poziomu redukcji centralnej (pojedynczy reduktor w szafie SON-R) lub rozproszonej (reduktory w słupie i/lub w oprawie);
 • umożliwia zdefiniowanie różnicy w czasie załączenia, przerw nocnych dla poszczególnych obwodów, modyfikacje tabeli załączeń i wyłączeń oświetlenia;
 • zdalna komunikacja, przez modem GSM, w technologii GPRS (generowanie alarmów oraz informacji o zdarzeniach w sieci), posiada możliwość wysyłania i odbierania SMS;
 • wbudowany moduł GPS, odpowiedzialny za synchronizację czasu z satelity oraz umożliwia lokalizację szafy na mapach;
 • komunikację ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230V zgodnie ze standardem LonWorks (PLC) oraz /lub radiowo;
 • dokonuje pomiarów napięć, prądów, mocy czynnej, zużytej energii i cos fi;
 • rejestruje mierzone wartości dla poszczególnych faz co 1 minutę przez 30 dni;
 • kontroluje działanie zabezpieczeń obwodów poprzez pomiar mocy (detekcja przepalenia bezpiecznika);
 • dołączony program konfiguracyjny oraz dostęp przez stronę www, pozwalają ze stanowiska komputerowego na pełen odczyt i sterowanie parametrami sterownika;

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji 500 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 2,5 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych do 910 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20 kA (1 s.)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego 16 kA
 • Stopień ochrony IP 44-54
 • Stopień odporności mechanicznej IK 10
 • Klasa ochronności I/II
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru 240 mm² / 16 mm²
 • Układy sieciowe TN-S, TN-C, TN-C-S
 • Wysokość / szerokość / głębokość bez ograniczeń dla obudów aluminiowych w II klasie ochronności

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-5 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”;
 • PN-E-05163 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
 • PN-EN 50274 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianejprzez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Pliki do pobrania