Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

SON Szafy Oświetlenia Ulicznego

Zastosowanie

 • sterowanie oświetleniem ulicznym;
 • pomiar i rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie obwodów oświetleniowych ulic i ciągów komunikacyjnych, miejsc użyteczności publicznej, autostrad, zakładów przemysłowych;
 • do sieci nn typu: TN-S, TN-C, TN-C-S.

Wyposażenie

Obudowa

Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową odporności na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Aluminiowa OU-1S

Obudowa wykonana z blachy aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.Obudowa wykonana jest w I i II klasie ochronności.

II klasa ochronności obudowy osiągnięta jest poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej w trwały sposób na wewnętrznej powierzchni obudowy. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji.

Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzeniu się wody i wilgoci.

Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciwwyłamaniowy oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Elementy montażowe

 • profile montażowe – stalowe, otworowane, montowane do konstrukcji obudowy;
 • płyta montażowa – z tworzywa lub stali ocynkowanej, montowane na pionowych profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej pod izolatory torów prądowych;
 • uchwyty kablowe z belką montażową;
 • płyty maskujące – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy;

Wyposażenie

A. Część zasilająco-pomiarowa

 • zabezpieczenie przed licznikowe – rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadprądowe do 63A (1P, 3P) inne zabezpieczenia dobrane do wymagań Odbiorcy;
 • listwa zaciskowa zasilająca o przekroju do 4/5 x 35mm² (TN-S, TN-C), docisk śrubowy lub imbusowy;
 • ochrona przeciwprzepięciowa;
 • tablica pomiarowa przystosowana do montażu liczników energii czynnej jedno lub trójfazowych;
 • miejsce na modem, zegar sterujący taryfowy;
 • płyty osłonowe przystosowane do założenia plomb;
 • kieszeń na dokumentacje;
 • zaciski kablowe typu V (VLM) lub M (śruba) dla kabla zasilającego – 2x4x240 mm², odbiorczego – 4x120mm²;
 • uchwyty kablowe.

B. Część sterowniczo-odpływowa

 • rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy – zabezpieczenie główne części sterowniczo-odpływowej, umożliwiający uzyskanie widocznej przerwy niezbędnej do prac konserwacyjnych;
 • przekładniki prądowe niskonapięciowe – pomiar parametrów (A, V, P, Q, S, cos), wpięte na zaciski sterownika;
 • zegar sterujący astronomiczny / sterownik / wyłącznik zmierzchowy;
 • sygnalizacja i zabezpieczenia nadprądowe sterowania – zapewnia wizualizację obecności napięcia na zasilaniu i poprawności sterowania;
 • przełącznik trybu pracy (automatyczny, ręczny, kaskada);
 • gniazdo serwisowe 230 V, zabezpieczenie nadprądowe gniazda;
 • ochrona przepięciowa – ochrona części sterowania;
 • oświetlenie szafy – sterowane wyłącznikami krańcowymi podłączonymi do sterownika;
 • ogrzewanie szafy – sterowane termostatem z nastawą temperatury;
 • stycznik jedno/trójbiegunowe o prądzie dostosowanym do obciążenia, zainstalowane na każdym obwodzie odpływowym lub grupie obwodów odpływowych – załączanie i wyłączanie obwodów oświetleniowych w różnych konfiguracjach;
 • obwody odpływowe – rozłączniki bezpiecznikowe do 160A (D01, D02, 00) lub wyłączniki nadprądowe do 63A (1P, 3P);
 • zaciski odpływowe o przekroju do 5x120mm² na klucz imbusowy/śrubowy;
 • uchwyty kablowe;

Wyposażenie szaf SON dobierane jest pod kątem wygów jednostek zarządzających oświetleniem oraz na życzenie Klienta.

Okablowanie

 • okablowanie szaf wykonane przewodami izolowanymi giętkimi (LgY) o przekrojach dobranych do obciążalności prądowej i typu aparatury;
 • szyna PEN z podziałem na PE i N.

Akcesoria

 • uchwyt na słupowy – dopasowany do dowolnego rodzaju słupa elektroenergetycznego;
 • fundament termoutwardzalny – dopasowany do wymiarów obudowy termoutwardzalnej;
 • fundament aluminiowy FM – dopasowany do wymiarów obudowy, wyposażony w demontowane osłony przednie i tylnie;
 • fundament betonowy FB – zbudowany ze zbrojonych płyt betonowych, łączonych śrubami z obudową aluminiową lub termo;
 • kieszeń kablowa;

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji500 V
 • Częstotliwość znamionowa50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane2,5 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównychdo 910 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany20 kA (1 s.)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany40 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego16 kA
 • Stopień ochrony IP44-54
 • Stopień odporności mechanicznej IK10
 • Klasa ochronnościI/II
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru240 mm² / 16 mm²
 • Układy siecioweTN-S, TN-C, TN-C-S
 • Wysokość / szerokość / głębokośćbez ograniczeń dla obudów aluminiowych w II klasie ochronności

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-5 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocyw sieciach publicznych”;
 • PN-E-05163 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
 • PN-EN 50274 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć”.

Pliki do pobrania