Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

TLP Tablice licznikowo piętrowe

Zastosowanie

 • w budownictwie wielorodzinnym do rozprowadzenia infrastruktury niskonapięciowej i słaboprądowej budynku;
 • do montażu układów licznikowych dla mieszkań oraz poprowadzenie WLZ w budynku;
 • rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie nn;
 • do sieci nn typu: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT.

Wyposażenie

Obudowa

Stalowa OU-1(2)

Wewnętrzna, pod lub natynkowa, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej (łączenie poprzez spawanie), malowana proszkowo w dowolnym kolorze, wymiar dostosowany do przygotowanego otworu szachtu oraz wyposażenia i indywidualnych potrzeb Klienta. Uchwyty montażowe (śrubowe) na bokach lub plechach obudowy pozwalają na sprawne osadzenie tablicy w szachcie kablowym. W tylnej części obudowy przewidziano przestrzeń do pionowego prowadzenia okablowania dla całego budynku.

Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne oraz jedno lub wielopunktowe ryglowanie. Drzwi wyposażone w zależności od wyposażenia w zamek zwykły systemowy, zamek energetyczny lub zamek baskwilowy na wkładkę oraz kłódkę.

Wyposażenie

 • listwa zasilająca umożliwiająca do podpięcia okablowania do 95 mm²;
 • tablica pomiarowa 1 lub 3 fazowa, przystosowana do montażu liczników energii, zamontowana na płycie z tworzywa izolacyjnego, wykonana w wersji stałej;
 • zabezpieczenie przed/za licznikowe – według wytycznych (zabezpieczenie nadprądowe, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wyłącznik izolacyjny, ogranicznik mocy);
 • zdalny odczyt danych z licznika za pomocą sieci bezprzewodowej GPRS, lub światłowodu;
 • moduł słoboprądowy dla TV, internetu i domofonów;
 • moduł administracyjny wyposażony w aparaturę modułową do zabezpieczenia obwodów oświetlenia, automatyki, itd;
 • przedział kablowy;
 • elementy przystosowane do plombowania.

Okablowanie

 • okablowanie tablic wykonane przewodami izolowanymi giętkimi (LgY) o przekrojach dobranych do obciążalności prądowej i typu aparatury;
 • szyna PEN z podziałem na PE i N;
 • listwa zaciskowa przystosowana do podpięcia kabla o przekroju: 5×95 mm²;

Akcesoria

 • osłona maskująca pionu – osłona pionu, przystosowana do montażu nad i pod tablicą TLP, wymiar dostosowany do szerokości zamontowanej tablicy oraz wielkości otworu pionu.

Wyposażenie tablic TLP dobierane jest pod kątem wymogów spółek dystrybucyjnych oraz na życzenie Klienta.

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji 690 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 4 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych do 630 A
 • Stopień ochrony IP 30-45
 • Stopień odporności mechanicznej IK 08-10
 • Klasa ochronności I/II
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru 240 mm² / 16 mm²
 • Układy sieciowe TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • Wysokość / szerokość / głębokość bez ograniczeń dla obudów aluminiowych w II klasie ochronności

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-3 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Pliki do pobrania