Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

Wyłączniki próżniowe średniego napięcia VB-17

Zastosowanie

Wyłączniki średniego napięcia typu VB-17 przeznaczone są do stosowania w systemach elektroenergetycznych. Łuk elektryczny jest gaszony z wykorzystaniem techniki próżniowej. Wyłączanie w próżni zachodzi przy minimalnym prądzie zrywania łuku. Zapewnia to dużą trwałość elektryczną wyłącznika oraz ogranicza narażenia mechaniczne, elektryczne i termiczne, jakim podlegają zainstalowane urządzenia. Wyłączniki są stosowane do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczania kabli, linii napowietrznych, transformatorów i podstacji, silników, generatorów czy baterii kondensatorowych.

Cechy

 • operowanie wyłącznikiem może być wykonywane ręcznie lub elektrycznie
 • na życzenie odbiorcy wyłącznik może być wyposażony w następujące elementy sterowania elektrycznego:
 • – silnik z przekładnią do automatycznego napinania sprężyn zamykających
  – wyzwalacz zamykający
  – wyzwalacz otwierający

 • istnieje zawsze możliwość ręcznego napięcia sprężyn
 • wyłączniki mogą być montowane bezpośrednio na konstrukcjach wsporczych, posiadanych przez odbiorcę lub specjalnych wózków jezdnych (dostępnych na życzenie)
 • wyłączniki wysuwane są zaprojektowane do stosowania w rozdzielnicach okapturzonych dwuczłonowych
 • kiedy wyłącznik jest w pozycji “próba”, można go wsunąć do rozdzielnicy, ponieważ w tym samym czasie jest on uziemiony poprzez kółka szuflady

Warunki eksploatacyjne

 • wysokość miejsca instalacji do 1000 m n.p.m.
 • brak konieczności brania pod uwagę wibracji spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub trzęsieniami ziemi
 • brak znaczących zanieczyszczeń solą, parą, pyłami, dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
 • brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
 • wilgotność względna powietrza:
 • – najwyższa średnia w ciągu doby: 95%
  – najwyższa średnia w ciągu miesiąca: 90%
  – najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby: 2,2 kPa
  – najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca: 1,8 kPa

 • Temperatura otoczenia:
 • – najwyższa krótkotrwała: +40’C
  – najwyższa średnia w ciągu doby: +35’C
  – najwyższa średnia roczna: +20’C
  – najniższa długotrwała: +25’C

Standardowe wyposażenie wyłączników

 • ręczny mechanizm napędu
 • mechaniczny wskaźnik stanu sprężyn (napięte/rozluźnione)
 • mechaniczny wskaźnik stanu wyłącznika (otwarty/zamknięty)
 • przycisk zamykania
 • przycisk otwierania
 • licznik wykonanych operacji
 • zestaw 10 styków pomocniczych: 5 normalnie otwartych oraz 5 normalnie zamkniętych. Niektóre akcesoria wyłącznika zajmują styki pomocnicze i zmniejszają ich liczbę do wykorzystania przez klienta
 • dźwignia ręcznego zbrojenia napędy
 • styki tulipanowe
 • kabel ze złączem (tylko wtyki) do obwodów pomocniczych z kołkiem wybijaka, który uniemożliwia włożenie wtyku w gniazdo, jeżeli prąd znamionowy wyłącznika różni się od prądy znamionowego panelu
 • dźwignia wsuwania/wysuwania (należy podać ilość stosownie do liczby zamawianych aparatów)
 • elektromagnes blokujący w członie jezdnym; zapobiega przed wprowadzeniem wyłącznika w pole rozdzielni z obwodami pomocniczymi; niepodłączonymi (wtyk niepodłączony do gniazda)

Parametry

 • Napięcie znamionowe12; 17,5 kV
 • Prąd znamionowy630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 A
 • Znamionowa zdolność wyłącznika20; 31,5 kA
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany20; 31,5 kA/3s
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany50; 80 kA
 • Najwyższe napięcie urządzeń/Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej/Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe:
  12 kV12/28/75
  17,5 kV17,5/38/95
 • Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych: prądu stałego / prądu zmiennego110, 220 / 110, 220 V
 • Czas zamykania0,07 s
 • Całkowity czas otwierania0,045 s
 • Czas łukowy0,015 s
 • Szereg przestawieniowyO -0,3 s – CO – 180 s – CO
 • Podziałka biegunowa150; 210; 275 mm
 • Wymiary W/D/H450; 570; 620; 750 / 412; 448 / 482; 637
 • Waga70÷260

Pliki do pobrania