Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

ZPP Zestawy pomiarowe

Zastosowanie

 • do dystrybucyjnych sieci kablowych niskiego napięcia;
 • rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie nn.

Wyposażenie

Obudowa

Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową odporności na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Aluminiowa OU-1(2)

Obudowa wykonana z blachy aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV. Obudowa wykonana jest w I i II klasie ochronności.

Obudowa II klasa ochronności osiągnięta poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej w trwały sposób na wewnętrznej powierzchni obudowy. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji.

Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzeniu się wody i wilgoci.

Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciwwyłamaniowy oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Elementy montażowe

 • profile montażowe – stalowe, otworowane, montowane do konstrukcji obudowy;
 • płyta montażowa – z tworzywa lub stali ocynkowanej, montowana na pionowych profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej pod izolatory torów prądowych;
 • uchwyty kablowe z belką montażową;
 • płyty maskujące – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy.

Wyposażenie

Część pomiarowa:

 • tablica pomiarowa 1 lub 3 fazowa, przystosowana do montażu liczników energii, zamontowana na płycie z tworzywa izolacyjnego, wykonana w wersji stałej;
 • zabezpieczenie przed/za licznikiem – według wytycznych (zabezpieczenie nadprądowe, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wyłącznik izolacyjny, ogranicznik mocy);
 • zdalny odczytu danych z licznika za pomocą sieci bezprzewodowej GPRS lub światłowodu;
 • miejsce przeznaczone do zamontowania układu do akwizycji i transmisji danych pomiarowych w wybranej technologii Smart Metering.

Wyposażenie zestawów ZPP dobierane jest pod kątem wymogów spółek dystrybucyjnych oraz na życzenie Klienta.

Tory prądowe

 • tory prądowe o przekroju dostosowanym do obciążenia (LgY), zacisk PEN z możliwością podziału na PE i N.

Akcesoria

 • uchwyt na słup – rodzaj uchwytu dopasowany do rodzaju i przekroju słupa el-en;
 • fundament termoutwardzalny – dopasowany do wymiarów obudowy termoutwardzalnej;
 • fundament aluminiowy FM – dopasowany do wymiarów obudowy, wyposażony w demontowane osłony przednie i tylnie;
 • fundament betonowy FB – zbudowany ze zbrojonych płyt betonowych, łączonych śrubami z obudową aluminiową lub termo;
 • kieszeń kablowa.

Parametry znamionowe

 • Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V
 • Napięcie znamionowe izolacji
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane 4 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych do 1200 A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20 kA (1 s.)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego 16 kA
 • Stopień ochrony IP 44-54
 • Stopień odporności mechanicznej IK 10
 • Klasa ochronności II
 • Wymiary zacisków zasilania / odbioru 35/16 mm²
 • Układy sieciowe TN-S, TN-C, TN-C-S
 • Wysokość / szerokość / głębokość bez ograniczeń dla obudów aluminiowych w II klasie ochronności

Zgodność z normami

 • PN-EN 61439-1 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
 • PN-EN 61439-5 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocyw sieciach publicznych”;
 • PN-E-05163 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
 • PN-EN 50274 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
 • PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
 • PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
 • PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
 • PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
 • PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć”.

Pliki do pobrania